Sekmīgi noslēgusies izglītības programma “SPORTA ORGANIZĀCIJAS VADĪTĀJS”.

12.12.2017. 14:56

Izglītības programma “Sporta organizācijas vadītājs” tika realizēta no 2017.gada 25.septembra līdz 27.novembrim. Programmā piedalījās 35 izglītojamie no dažādām sporta organizācijām – sporta veidu federācijām, sporta klubiem, profesionālajām sporta izglītības iestādēm un pašvaldību sporta vadības organizācijām.

Dalība programmā piedāvāja attiecīgajās jomās atzītu profesionālu vadībā apgūt sporta organizācijas dibināšanu un vadīšanu, sporta tiesības, vadības psiholoģiju, tirgzinības, finanšu vadību un sabiedriskās attiecības. Programmas apguves rezultātā vairums dalībnieku izstrādāja un aizstāvēja savas pārstāvētās organizācijas attīstības plānu četriem gadiem. 

Starp izglītības programmas lektoriem bija tādi savu jomu profesionāļi kā Biruta Luika, Roberts Ginters, Juris Baumanis, Ilze Āķe – Vīksne, Maija Zakriževska un Gudrīte Daukste. 

Programmu tiek atkārtoti plānots realizēt 2018.gada rudenī.

«« Atgriezties