SEMINĀRS: SPORTO VESELS!

14.11.2017. 00:12

2017.gada 7.decembrī semināru “Sporto vesels!” vadīja Anita Kažemāka (trenere, uztura zinātniece un profesionāla sportiste) un Inese Ļubinska (A kategorijas trenere un sporta pedagoģe aerobikā). Anita Kažemāka vadīja teorētisko nodarbību “Sportista uztura paradumi treniņu procesā”. Kā zināms, uzturs ir mūsu ķermeņa dzīvības procesu pamats, tāpēc lekcijas laikā tika skaidrota sabalansēta uztura nozīme un tā ietekme uz sportista izpildījumu sacensībās gan individuālajos, gan komandu sporta veidos.

Praktisko nodarbību “Vingrojumu un vingrinājumu (ar un bez inventāra) modelēšanas iespējas” vadīja Inese Ļubinska. Praktiskās nodarbības laikā tika sniegta iespēja apgūt vingrojumu un vingrinājumu modelēšanas iespējas dažādām vecuma grupām un fiziskai sagatavotībai, pievēršot uzmanību izpildījuma tehnikai.

Seminārs notika: 2017.gada 7.decembrī, plkst. 10.00 , LSPA (Brīvības 333, Rīga), 216.auditorijā.

Dalībnieki saņēma apliecību par sporta speciālistu profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi 8 stundu apmērā, derīgu sporta speciālistu resertifikācijai.

«« Atgriezties