Iegūsti trenera sertifikātu. Piesakies mācībām!

Pieteikties

69 + 4 =
09.12.2023. 09:35

Ja Tu sporto un, saņemot mūsdienīgu sporta izglītību, vēlies kļūt par sertificētu treneri – nāc pie mums mācīties!

Mācību sākums: 2024.gada 12. janvāris

Mācību maksa: 950 euro (mācību maksu var dalīt vairākos maksājumos (līdz 6) kopējā summa nemainās);

Mācību diena: piektdien un sestdien no 9:30 līdz 15:30;

Uzņemšanas prasības: vidējā izglītība un pieredze izvēlētajā sporta veidā;

Mācību forma: teorētiskās lekcijas, kurās iespējams piedalīties gan klātienē, gan attālināti (lekcijas pieejamas arī video formātā internetā visu mācību laiku)

Mācību priekšmeti:

 • Anatomija;
 • Sporta fizioloģija;
 • Sporta psiholoģija;
 • Sporta pedagoģija;
 • Sporta treniņu teorija;
 • Sporta medicīna;
 • Sportistu uzturs;
 • Trenera prakses projekta izstrāde izvēlētajā sporta veidā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • jāuzrāda pase vai ID,
 • jāuzrāda vismaz vidējo izglītību apliecinošs dokuments - atestāts, sekmju izraksts (Jums jāņem līdzi orģināls, savukārt mēs to nokopēsim),
 • iesniegums (lejupieladēt veidlapu).

Mācoties pie mums, Jūs:

 • iegūsiet zināšanas no labākajiem sporta nozares teorētiķiem un praktiķiem;
 • saņemsiet katras lekcijas prezentācijas un izdales materiālus;
 • varēsiet piekļūt mācību materiāliem, vērtējumiem un veiktajiem maksājumiem elektroniski –  izglītības vadības sistēmā;
 • varēsiet brīvi izmantot plašu sporta zinātnes bibliotēku;
 • iegūsiet prasmes plānot un izstrādāt treniņu gada plānus, novērtēt audzēkņu sagatavotību, izstrādāt sagatavotībai atbilstošus vingrinājumus, kas nodrošina efektīvu iedarbību, attīstīt sporta veidam nepieciešamās fiziskās īpašības u.c.;
 • iegūsiet jaunus kontaktus, kas noderēs trenera darbā;
 • ērti nokļūsiet uz mācībām, jo atrodamies vietā, kur ērti piekļūt gan ar sabiedrisko, gan ar privāto transportu;
 • absolvējot mācības saņemsiet apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi, kas nepieciešama, lai kārtotu C kategorijas eksāmenu un kļūtu par sertificētu treneri.

Kontakti uzziņām: birojs@treneruizglitiba.lv, 67556734, 26196486

Biedrības „Latvijas Treneru tālākizglītības centrs” C kategorijas sporta speciālistu programma paredzēta sporta speciālistiem un citiem interesentiem, kuriem nav augstākās izglītības sportā, bet kuri vēlas uzsākt vai turpināt darbu par sporta treneri, saskaņā ar 2010.gada 26.janvāra MK noteikumiem Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām".

Biedrība "Latvijas Treneru tālākizglītības centrs" ir akreditēta izglītības iestāde, kuras C kategorijas sporta speciālistu programma ir licencēta Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības un kvalitātes valsts dienestā 2019.gadā.

«« Atgriezties