LATVIJAS TRENERU TĀLĀKIZGLĪTĪBAS CENTRAM KĀRTĒJAIS IZLAIDUMS

31.10.2015. 18:24

Šogad apliecības par C kategorijas sporta speciālista profesionālās pilnveides programmas apguvi izglītības iestādē „Latvijas Treneru tālākizglītības centrs” (LTTC) saņēma 131 sporta speciālists.

LTTC absolventi apliecības saņēma 27.jūnijā un atvadījās no LTTC ar jaunām zināšanām sporta psiholoģijā, pedagoģijā, sporta fizioloģijā un anatomijā, kā arī sporta medicīnā, uztura mācībā un sporta treniņu teorijas pamatos.

Sporta nozari papildinājuši treneri vairāk kā 30 sporta veidos.

Apsveicam mūsu absolventiem!

«« Atgriezties