LTTC MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMS 2020

24.07.2020. 00:00

2020.gada 24.jūlijā izglītības iestāde “Latvijas Treneru tālākizglītības centrs” noslēdz mācību gadu. Šis mācību gads, dēļ COVID -19 izraisītās ārkārtas situācijas, bija piepildīts ar dažādiem izaicinājumiem – gan mums, gan mūsu izglītojamiem. Jāatzīst, gan mēs, gan mūsu izglītojamie spējām pielāgoties jaunajiem apstākļiem un apvienot mācību vielas apgūšanu attālināti ar pārbaudījumu kārtošanu klātienē – šādi nezaudējot izglītības kvalitāti.

Lai rīkotos atbildīgi gan pret absolventiem, gan pret darbiniekiem un neprovocētu iespējamu vīrusa COVID – 19 izplatību, tika pieņemts lēmums šogad nerīkot svinīgu izglītības iestādes “Latvijas Treneru tālākizglītības centrs” apliecību izsniegšanas ceremoniju. Absolventi apliecības varēja saņemt individuāli, ievērojot visus drošības noteikumus.

Kopumā tika izsniegtas 87 izglītības iestādes „Latvijas Treneru tālākizglītības centrs” sporta speciālistu apliecības. Sporta speciālisti apguvuši profesionālās pilnveides izglītības programmu „C kategorijas sporta speciālista pilnveide” 340 stundu apmērā, apgūstot sporta psiholoģiju un pedagoģiju, sporta fizioloģiju un anatomiju, sporta medicīnu un sportistu uzturu, kā arī sporta treniņu teorijas pamatus. Šajā mācību gadā 53 izglītojamie programmu apguva 10 mēnešus, bet 34 izglītojamais - 6 mēnešus.

Lai absolventiem veiksme trenera darbā un vienmēr gatavība piemēroties jauniem apstākļiem!

«« Atgriezties