SEMINĀRS „SPORTA TRENIŅŠ: PSIHOLOĢISKĀ UN FIZISKĀ SAGATAVOTĪBA” (10.04.2014)

10.04.2014. 00:00

.

Semināra teorētisko lekciju „Psiholoģiskās prasmes ikdienas treniņā” vadīja Agita Ābele – Dr.Paed., Mg.Psych., LSPA profesore, Starptautiskā ISU tiesnese daiļslidošanā. Lekcijā tika sniegtas atbildes uz jautājumiem – kā attīstīt un pilnveidot psiholoģiskās prasmes, kā arī kā tās efektīvi pielietot sacensībās.

Savukārt praktisko nodarbību „Funkcionālā treniņa nozīme fizisko īpašību attīstīšanā” vadīja Ralfs Upmanis – DCH Studija grupu nodarbību un personāltreneris, TRX STC, RTC, GRTC, FORCE instruktors Baltijā. Praktiskajā nodarbībā tika demonstrēti vingrojumi spēka, līdzsvara, koordinācijas un citu fizisko īpašību attīstīšanai.

Semināru apmeklēja sporta veidu treneri, sporta skolotāji.

Semināra dalībnieki saņēma apliecību par A un B kategorijas sporta speciālista profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi 8 stundu apmērā, derīgu sporta speciālistu resertifikācijai.

«« Atgriezties