SEMINĀRS: TRAUMU NOVĒRŠANA UN PROFILAKSE SPORTĀ (26.09.2018.)

09.09.2018. 17:58

.

Norise: 2018.gada 26.septembrī, plkst.10.00 , Daugavpils centra vidusskolā (Kandavas iela 17, Daugavpils)

Forma: teorētiska lekcija un praktiskā nodarbība

Nepieciešamais inventārs: sporta tērps un vingrošanas paklājiņš

Semināru vada: Normunds Vārpa – praktizējošs fizioterapeits, fiziskās sagatavotības treneris, sporta zinātnes maģistrs.

Dalībnieki saņems apliecību par sporta speciālistu profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi 8 stundu apmērā, derīgu sporta speciālistu resertifikācijai.

Semināru organizē:

Latvijas Treneru tālākizglītības centrs

Tālrunis: 67556734

Mobilais tālrunis: 26200686

E-pasts: birojs@treneruizglitiba.lv

Daugavpils sporta pārvalde

Adrese: Stacijas iela 47A, Daugavpils

Mobilais tālrunis: 29226783

E-pasts: caune77@inbox.lv

«« Atgriezties